17:00 17:00
Giờ vàng Giờ vàng
khám phá đài loan khám phá đài loan
(08/06/2019-22/06/2019)
Vào mốc thời gian giờ vàng 17:00 các ngày 08/06, 15/06 và 22/06 - tham gia đấu giá sản phẩm mới UniDry Premium, khách hàng dự đoán gần đúng nhất với giá bán chính thức (mức giá chênh lệch trăm đồng) và dự đoán nhanh nhất.
đài loan - đà nẵng đài loan - đà nẵng
Giờ vàng đấu giá, vui hè khám phá